KAJ SE JE ALI SE BO DOGAJALO V OLIMJU

SVETE MAŠE:

S ponedeljkom, 4. januarja 2021, ponovno uvajamo bogoslužja z ljudstvom po cerkvah celjske škofije pod naslednjimi pogoji:

Vsak, ki vstopi v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.

Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.

Vsi prisotni (udeleženci in duhovnik) morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga vrsta (klop) prosta oseb.

Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.

Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano (zborovsko oz. ljudsko oz. solo) petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.

Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.

V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

Vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

V tem času lahko svete maše spremljate preko radija in televizije:

TV Exodus-vsak dan ob 12. uri.

Ognjišče-vsak delavnik ob 19. in v nedeljo ob 10. uri.

V nedeljo ob 10. uri -TV Slovenija, program ARS in Ognjišče.

Vsi, ki bi želeli, lahko prejmete sveto obhajilo izven svete maše. Med tednom pozvonite na domofon ob nedeljah pa delimo obhajilo ob 11. uri.

Tudi, če želite prejeti zakrament sv. spovedi, pozvonite na domofon.

 Duhovne pobude v tam času corone najdete na povezavi:

https://portal.pridi.com

 

JASLICE IN NOVO LETO, POT STA V DOMOVINO SVETO

Božič je dan radosti, med nami je Odrešenik. Bodimo podobni betlehemskim pastirjem in pojdimo k jaslicam pogledat to, kar se je zgodilo in so nam oznanili angeli: DETE VAM JE ROJENO, SIN VAM JE DAN, IMENUJE SE KNEZ MIRU.  Prihod Deteta iz Betlehema, ki vstopa v naše življenje kot Odrešenik sveta, je vesela novica za ves svet. To je priložnost, da se družina v teh spremenjenih razmerah zbere ob domačih jaslicah in božičnem dreveščku in se z molitvijo, petjem in blagoslovom vseh navzočih v globoki ponižnosti in čistega srca pokloni našemu Gospodu in Zveličarju,.Pridi Gospod Jezus. Prihajajoči z višave, veselimo se tvojega rojstva.

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO VSEM,

KI V SRCU NOSITE VERO, UPANJE IN LJUBEZEN.

Jaslice 2020 c

Molitev za zdravje v času epidemije

Oče usmiljenja in Bog vse  tolažbe,
tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram,
ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja,
njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje,
da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov,
raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,
da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

 

VEROUK

Kljub temu, da verouka do nadaljnega ne bo, spodbujamo starše, da vzgajate svoje otroke v veri in ljubezni do Boga. Kateheti vam bomo pri tem še naprej v pomoč. Vsak teden vam bomo poslali po elektronski pošti katehezo, ki jo naj vaši otroci skrbno preberejo in naredijo določene naloge. Starši, bodite jim v spodbudo in pomoč pri delu.